Aktiehandel behøver ikke være indviklet.

Hvad er aktiehandel?

Siden 1990ére er der kommet flere og flere personer, som handler aktier og obligationer.
Det skyldes, at det med tiden er blevet lettere og billigere, at købe aktier via internettet.

At købe en aktie betyder at du køber et medejerskab af virksomheden.
Afhængig af hvor mange aktier du køber, jo større ejerskab får du i virksomheden.
Når virksomheden klare sig godt, betyder det gode nyheder for dig.
Da dit afkast af dine aktier derfor vil være større.
Noget af det første du skal overveje er hvor stor en risiko du er villig til at løbe.
Jo større risiko du løber, jo højere afkast får du hvis det går godt.
Men der vil derfor også være en rimelig stor risiko, for at det går galt med firmaet.

Udsvinget på prisen af en aktie er udtryk for hvor stor risiko den har.
En kurs der stiger og falder meget for en aktie, betyder at denne aktie er meget risikabel.
Du er derfor nød til at overveje, hvor store tab du kan tåle.
Eftersom du er ny på aktiemarkedet, bør du gå efter velrenommerede selskaber, da de er de mest sikre.

Hvilket marked er bedst for dig?

Aktier bliver delt op af aktiemarkedet i sektorer, der igen opdeles i defensive eller cykliske aktier.
Defensive aktier er mindre risikofyldt end cykliske.
En aktieportefølje med en lav risikoprofil, bør mest indeholde defensive aktier.
Et eksempel på defensive aktier i C20 indekset kunne være Novo Nordisk eller TDC.
Et eksempel på cykliske aktier kunne i stedet for være Danske Bank eller Vestas, da de er afhængige af de økonomiske konjunkturer.

Det er klogest at sprede sine aktiekøb over flere forskellige aktier.
Da du ellers kan risikere at miste alt, hvis for eksempel bank aktien falder voldsomt.
Dette kan ske ved en finanskrise.

Investeringer gennem aktier er bedst til langsigtede investeringer, som for eksempel pensionsopsparinger, da det koster penge hver gang du køber eller sælger en aktie.

Ved at du ejer en aktie har du møde- og stemmeret hvert år til generalforsamlingen. Der findes dog nogle selskaber på Københavns Fondsbørs der er inddelt i A- og B-aktier.
B-aktier har nemlig begrænset eller ingen stemmeret.
Det betyder, at hvis du ønske mulighed for at kunne stemme til generalforsamlingerne, så skal du vælge A-aktier.

Kursudviklingen såvel som omsætningen vil halte lidt efter for A-aktier i forhold til B-aktier.
Dette skyldes at B-aktier typisk vil være at foretrække for de fleste investorer.

Kursen for en aktie ændrer sig løbende når den handles på Børsen.
Den realiserede gevinst for dig er når kursen stiger i forhold til det du betalte, da du købte aktien.
Det betyder at du vil tjene penge når du sælger aktien.

Den urealiserede gevinst er i stedet for hvis du vælger at beholde aktien efter kursen stiger, fordi du forventer at kursen vil stige yderligere.

Hvad er forskellen på aktier og obligationer?

Hvor en aktie er en ejerandel af en virksomhed.
Så er en obligation i stedet for et lån til for eksempel staten.
Det betyder at når du køber en obligation så låner du staten penge.
En aktie betyder at du har ret til virksomhedens fremtidige overskud.
Obligationer har en løbetid på mellem 1 og 30 år.
Det betyder at det ved køb af obligationer, er der fastsat et tilbagebetalings tidpunkt.

Du kan regne med et større afkast på en aktie end en obligation.
Men det betyder også at risikoen er lidt højere for aktier.

Nem guide til Aktiehandel.

  • Vælg den risiko du er villig til at løbe
  • Vælg den tidhorisont du ønsker
  • Vælg om det skal være aktier eller en investeringsfond
  • Spred dine aktiekøb for at mindske risikoen for tab